מנויי פדאור יקרים , לידיעתכם המחשבונים מושבתים זמנית, איתכם הסליחה.