טיפים לחיפוש

מסמך זה מציג את המושגים הבסיסיים של החיפוש, ומתאר את הטכניקות המתקדמות ביותר המייצרות תוצאות חיפוש אפקטיביות ויעילות יותר.

נושאים:

 


ביצוע חיפוש

 כדי לבצע חיפוש של מסמך, יש להקליד את המילה או המילים הרצויות בתיבת החיפוש, וללחוץ על מקש Enter או ללחוץ על לחצן "חיפוש בפדאור". דף התוצאות מופיע, עם רשימה של מסמכים הקשורים למונחי החיפוש שהוזנו, כשתוצאות החיפוש הרלוונטיות ביותר מופיעות בחלק העליון של הדף. כברירת מחדל, מאוחזרים רק מסמכים הכוללים את כל מונחי החיפוש, כדי להרחיב או להגביל את החיפוש, יש להוסיף תנאים או לגרוע תנאים מהחיפוש. אין צורך לכלול את "ו" החיבור בין המונחים. לדוגמה, כדי לחפש את המסמכים המכילים את הביטוי ערבות בנקאית אוטונומית יש להקליד בשורת החיפוש את המחרוזת הבאה:

 מנוע החיפוש משתמש בטכניקות התאמה מתוחכמות לחיפוש טקסט, וזאת כדי למצוא את המסמכים החשובים והרלוונטיים ביותר למילות החיפוש. למשל, מנוע החיפוש מנתח לא רק את המסמך המוצע, אלא גם את המסמכים המקושרים אליו. מנוע החיפוש יעדיף מסמכים שבהם מילות החיפוש (אם יש יותר מאחת) קרובות זה לזה. לאחר ביצוע כל חיפוש מוצגת רשימת תוצאות. הרשימה מורכבת מכותרת המסמך, פרטים נוספים אודות המסמך וקטע מתוך המסמך (בדרך כלל סביבת האחזור). בטקסט המוצג, יוצגו מונחי החיפוש באופן מודגש, על מנת לאפשר למשתמש להחליט במהירות אם תוצאה מסוימת היא מתוך מסמך שהוא מעוניין לצפות בו.

מיון תאריך

 כברירת מחדל, תוצאות החיפוש ממוינות ומוצגות ולפי רלוונטיות. התוצאות הרלוונטיות ביותר מופיעות ראשונות ברשימת התוצאות. על מנת למיין את המסמכים לפי תאריך, יש ללחוץ לאחר קבלת תוצאות החיפוש על הקישור מיין לפי תאריך. המסמך העדכני ביותר יופיע בראש רשימת התוצאות. תוצאות שאינן מכילות תאריכים מוצגות בסוף הרשימה וממוינות לפי רלוונטיות.

חיפוש מתקדם

לצורך ביצוע חיפוש מתקדם יש ללחוץ על הקישור "חיפוש מתקדם" אשר מופיע בצד השמאלי של שורת החיפוש.

הערך תיאור דוגמה

חיפוש מלל

כולל כל המילים (כל המילים שבשאילתא  תופענה בכל אחד מהמסמכים שמופיעים ברשימת התוצאות).

 

  עם הביטוי המדויק (רק מסמכים הכוללים את הביטוי המדויק יופיעו ברשימת התוצאות – במקום שימוש בגרשיים).

 

  עם לפחות אחת מהמילים (לפחות אחת ממילות החיפוש תופיע במסמכים שברשימת התוצאות).  
  ללא המילים (גריעת מסמכים הכוללים את המילים שהוזנו בשדה זה, מרשימת תוצאות החיפוש).  

כללי

אחזור מידע באופן שהוצג לעיל הוא נכון לכל החלקים השונים של החיפוש המתקדם. בנוסף, החיפוש המתקדם כולל את  אפשרויות החיפוש הבאות: כל המאגרים, פסיקה, חקיקה, מאמרים, ממ"י, הסכמים קיבוציים ותקשי"ר. מעבר בין סוגי החיפוש המתקדם השונים מבוצע ע"י לחיצה על הלשוניות המצויות מעל לכותרת "חיפוש מתקדם".  

מאגרים

כל המאגרים, חיפוש בכל המאגרים של הפדאור (powered by Google). חיפוש זה מסומן כברירת מחדל ניתן לשנות את הבחירה ע"י סימון מאגר אחר או מספר מאגרים יחד.  

פסיקה

הליך ישן מאפשר להקיש מספרי הליך לפי הפורמט הישן (סוג הליך -  מספר - שנה).

1/88

 

הליך חדש מאפשר להקיש מספרי הליך לפי הפורמט החדש (סוג הליך  - מספר הליך - חודש ושנה).

2247-08-07
               

מראה מקום

כרך, חלק, עמוד.

בפדאור שני סוגים של מראה מקום:

מראה מקום של פסק הדין כפי שפורסם בפרסום הרשמי של מדינת ישראל (בפד"י בפס"מ או בפ"מ) – עבור פסקי דין שפורסמו.

מראה מקום של פדאור עבור פסקי דין שלא פורסמו. מדובר במראה מקום מלאכותי שההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין העניקה לפסקי דין אלו על מנת להקל על המשתמש את ההתמצאות בהם, כמו גם את הציטוט מתוכם בכתבי הטענות.

מראה מקום כולל:
כרך -בשדה זה על המשתמש להזין עד שני תווים המסמלים את הכרך שבו נמצא פסק הדין המבוקש. בפסק דין שפורסם יש להזין אותיות, בפסק דין שלא פורסם יש להזין שתי ספרות המהוות את השנה שבה ניתן פסק הדין.

בפסקי דין של בתי המשפט המחוזיים/השלום/משפחה/מנהלי שפורסמו, לצורך חיפוש כרך יש להזין את סיומת שנת הכרך.

חלק – בשדה זה על המשתמש להקליד את חלק הכרך המבוקש על ידי הקלדת ספרה אחת בלבד. בחלק מהמאגרים מראה המקום של פסק הדין אינו מכיל חלק, לדוגמא: במאגר "משפחה פורסמו" מראה המקום מורכב מכרך ועמוד בלבד: ס 433.

דוגמא למראה מקום של פסק דין שפורסם: מא (2) 203 (עליון) או סב 385 (מנהלי).

דוגמא למראה מקום מלאכותי של פסקי דין שלא פורסם: 97 (4) 15.

בדוגמא הנ"ל: למציאת מראה המקום מא (2) 203 יש להקיש את האותיות מא בשדה כרך. בדוגמא הנ"ל למציאת מראה המקום 97 (4) 15 יש להקיש את הספרות 97 בשדה כרך.

דוגמא, למציאת פס"מ תשמ"א יש להזין את האותיות מא, למציאת פס"מ תש"ס יש להזין את האות ס.
.
בדוגמא הנ"ל למראה המקום מא (2) 203 יש להזין את הספרה 2 , ולמראה המקום 97 (4) 15 יש להזין את הספרה 4.
 

צדדים, מייצגים, שופטים.

צדדים, מייצגים, שופטים.

אלו שדות שבאמצעותם ניתן לבצע חיפוש במאגרים. שדות אלה רלבנטיים לחיפוש כאשר המאגרים שנבחרו לחיפוש הם של פסיקה. באמצעותם ניתן לשכלל את החיפוש שביצע המשתמש על ידי צמצום החיפוש או הרחבתו.

שופטים – איתור פסקי דין על פי שופט/שופטים שישבו בהרכב שבו ניתן פסק הדין.

צדדים – איתור פסקי דין על פי שמות הצדדים שבפסק הדין.

מייצגים – איתור פסקי דין על פי באי כח הצדדים.

הקלדת השמות יכולה להתבצע במספר דרכים, בהתאם לאופן שבו הם מופיעים בפסק הדין, לדוגמא:

ניתן לאתר פסקי דין לפי מילה אחת מהשם כגון: שמגר, גרסטל. (שופטים)

ניתן לאתר פסקי דין לפי מספר מילים מהשם כגון: משה קפלנסקי,(מייצג)

ניתן לאתר פסקי דין/מאמרים לפי שמות שופטים/מייצגים/צדדים על ידי הזנת אות עם גרש בתוספת מילה כגון: א' מצא, א' ברק (שופטים).

על מנת להגיע למספר מקסימלי של תוצאות מומלץ להזין את שם המשפחה של השופט/צד/מייצג/מחבר בלבד לדוגמא: זמיר.

 

 

 

לדוגמה: ברק, שמגר.

לדוגמה: בזק, מדינת ישראל.

לדוגמה: רובין, קפלנסקי.

 

תאריך מתן פסק דין

 

תאריך מתן פסק הדין

שדה זה מאפשר למשתמש לצמצם את החיפוש שהוא מבצע לטווח תאריכים שבהם ניתן פסק הדין המבוקש.

שינוי התאריכים בשדה זה מתאפשר בשתי דרכים: האחת – לחיצה על הקישור הצמוד לשדה (בחר) ובחירת תאריך מתוך התאריכון המופיע, השניה – הקלדת התאריך המבוקש על ידי המשתמש ישירות בשדה זה.
 
חקיקה

חיפוש בכותרות

שדה זה מאפשר למשתמש לבצע חיפוש של מילה או יותר בכותרות החוקים.

לדוגמה, על מנת לאתר את כל החוקים אשר בכותרתם מופיעה המילה ילדים יש להקיש את המילה ילדים בשורת החיפוש.

מאמרים

חיפוש במאגרים

לאחר הקשה על הלשונית מאמרים, יוצגו בפני המשתמש שדות החיפוש הרלבנטיים למאמרים:

ניתן לאתר מאמרים על ידי חיפוש מלל חופשי במאמר בשורת החיפוש.

בנוסף ניתן לבצע חיפוש על פי  השדות הבאים:

חיפוש בכותרת - מאפשר איתור מאמר על פי מלל מהכותרת שלו.

שם המחבר - מאפשר איתור מאמר על פי מחבר המאמר.

מראה מקום - מאפשר איתור מאמר על פי מראה המקום בו הוא פורסם (כתב העת).

שנה - מאפשר איתור מאמר על פי שנת פרסומו או טווח שנים שבו פורסם.

 

 

 

 

 

לדוגמה: יוסף גרוס, מיגל דויטש.

לדוגמה: משפטים כא 25

החלטות מנהל מקרקעי ישראל חיפוש בכותרת - ניתן לחפש במלל חופשי בכותרות ההחלטות.

מספר החלטה – ניתן לחפש לפי מספר החלטה (או טווח מספרי החלטות).

תאריך – ניתן לחפש לפי תאריך או טווח תאריכי מתן ההחלטות.

 
הסכמים קיבוציים מספר הסכם – ניתן לחפש לפי מספרי הסכמים טווח סדרת מספרי הסכמים.

מראה מקום – ניתן לחפש לפי ענף, נושא וצדדים להסכמים.

תאריך – ניתן לחפש לפי תאריך חתימת ההסכמים או לפי תאריך תחילת ההסכמים.

 
תקשי"ר חיפוש בכותרת – ניתן לחפש בכותרות תקנון שירות המדינה.  

 ©  Google Inc. 2010 ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, פדאור, כל הזכויות שמורות