ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין ("ההוצאה לאור") - מדיניות פרטיות בפדאור-אתיקה

ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין ("ההוצאה לאור") - מדיניות פרטיות/ יולי 2010

מסירת פרטים להוצאה לאור כפופה להוראות מדיניות פרטיות זו. מטרת מדיניות זו היא לידע ולתאר את השימוש שתעשה ההוצאה לאור בפרטיך האישיים, וכן את זכויותיך בעניין.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

בטרם תמסור פרטיך נא קרא היטב מדיניות זו

 • במידה ותגלוש באתר ההוצאה לאור יהיה המידע שהצטבר אצל ההוצאה לאור כפוף למדיניות זו.
 • במידה ותעמוד בקשר עם ההוצאה לאור, באמצעות האתר או באמצעי קשר אחרים, במסגרתו תמסור לה פרטים אישיים, או במידה ותרכוש מההוצאה לאור מוצרים או שירותים או תבקש ממנה מידע בקשר עימם, יהיה המידע שהצטבר אצל ההוצאה לאור כפוף למדיניות זו. אינך חייב למסור להוצאה לאור את פרטיך האישיים, אולם במידה ותבחר לא לעשות כן, ככל הנראה ההוצאה לאור לא תוכל לספק לך השירות או המוצר אותו בקשת, או את המידע בו התעניינת.
 • פרטיך כפי שיתקבלו בהוצאה לאור, יאגרו במאגרי המידע של ההוצאה לאור ויעשו בהם שימושים כמפורט במדיניות זו.
 • מאגרי המידע של ההוצאה לאור רשומים בפנקס מאגרי המידע.
 • הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסדר הסכמי אחר החל על מידע, שירותים או מוצרים אותם מספקת ההוצאה לאור (כגון: תנאי שימוש, רישיון שימוש, מדיניות פרטיות החלה על מוצר או שירות מסוים).

הבהרה

גלישה באתר לכשעצמה (ללא כניסה למאגרים מוגבלי גישה המחייבים הזדהות) אינה כרוכה במסירת פרטים אישים כל שהם, ולמעט מידע רגיל הנאסף טכנית על גולשים ברשת האינטרנט (כתובת I.P, סוג דפדפן, אופן הגלישה באתר וכיוצ"ב) ההוצאה לאור אינה אוספת או עוקבת אחר הגלישה באתר.

עוגיות

האתר עושה שימוש ב"עוגיות" (קבצי טקסט שנוצרים על ידי דפדפן הגולש) המאפשרים שיפור הגלישה (כגון חסכון בצורך להקיש בכל כניסה לאיזור סגור שם משתמש וסיסמא), איסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר (משך שהיה בדפים לימוד דפוסי שיטוט באתר וכו'). חלק מקבצי העוגיות נמחקים אוטומאטית עם סיום הגלישה באתר, היתר נתנים למחיקה או לחסימה של המשתמש. בעזרת תפריטי הדפדפן ניתן למחוק את העוגיות (לדוגמא בדפדפן אינטרנט אקספלורר – בתפריט ראשי – כלים – כללי – היסטורית גלישה – מחק עוגיות), ניתן גם למחוק עוגיות על ידי איתור ספריית העוגיות (ניתן להגיע אליה על ידי חיפוש פשוט בכלי החיפוש של מערכת ההפעלה. ספריית העוגיות לרוב תמוקם בספריית קבצי אינטרנט זמניים, או תחת ספריית ווינדוס) ומחיקתה. 

שימוש בפרטים

הפרטים שתמסור ישמשו את ההוצאה לאור:

 • לתקשר איתך.
 • לספק לך מידע על שירותים ומוצרים בהם הבעת עניין, במגוון אמצעי תקשורת או בחלק מהם ובכלל אלו: בטלפון, בפקס, בדואר אלקטרוני, במיסרונים (הודעות מסר קצר), באמצעות מערכות חיוג אוטומאטי, בדואר ועוד.
 • לספק לך שירותים או מוצרים אותם בחרת לרכוש (או בהם בחרת להשתמש במידה וקבלת זכות להשתמש בהם ללא תשלום) ולעדכן אותך בפרטים שונים בקשר עימם.
 • לפרסם באתר ההוצאה או באמצעים אחרים, מוצרים ושירותים שונים בנושאים בהם התעניינת או בנושאים העשויים לדעת ההוצאה לאור לעניין אותך.
 • להפנות אליך במגוון אמצעי תקשורת (דוא"ל, פקס, טלפון, מיסרונים וכיוצ"ב) או בחלק מהם מידע פרסומי למוצרים ושירותים אחרים של ההוצאה לאור (כולל מבצעים שההוצאה לאור עורכת עם צדדים שלישיים) המיועדים למתמחים, לסטודנטים, למשפטנים ולעורכי דין.
 • לקבלת משוב ולעריכת סקרים.
 • לשימושים סטטיסטיים ואח' (כגון שיפור השירותים, הוספת שירותים, שינוי שירותים וכיוצ"ב) שאינם מזוהים עימך.

אבטחת מידע - מאגרי המידע של ההוצאה לאור מוגבלי גישה וההוצאה נוקטת באמצעי הגנה סבירים (לוגיים, פיזיים ומנהליים) למניעת חדירה אליהם או משימוש בלתי מורשה בהם.

זכות לסרב לקבל מידע פרסומי. זכות להפסיק לקבל מידע פרסומי.

אתה רשאי לסרב לקבל מידע פרסומי בעת מסירת פרטיך באמצעות פניה כמפורט להלן. גם אם תבחר שלא לסרב לקבל מידע פרסומי, אתה רשאי בכל עת לאחר מכן לפנות להוצאה לאור באמצעי הפניה המתוארים להלן ולבקש את ההוצאה לאור שלא לשלוח אליך מידע פרסומי:  

אמצעי פניה:

בדואר לכתובת ההוצאה לאור – דרך מנחם בגין 82 תל אביב 67138.

בדואר אלקטרוני info@lawpub.co.il או לכתובת נוספת או אחרת, כפי שיתפרסם באתר ההוצאה לאור (אתר בכתובת: www.pador.co.il. או בכתובת www.lawpubshop.co.il(.

בפקס לפקס מספר 03-6240605 או למספר נוסף או אחר במידה ויתפרסם כך באתר ההוצאה לאור.

בקשה להפסקת מידע פרסומי תטופל בהקדם ובמידת האפשר בתוך שני ימי עבודה. במקרה של נסיבות מיוחדות, בקשות שאינן ברורות וכו' עשויה תקופת הטיפול להתארך מעט.

יש לציין בבקשה לאלו אמצעי קשר היא מתייחסת – דואר אלקטרוני, מסרונים, פקסימיליה, הודעות אוטומאטיות, דואר וכו'. בהעדר ציון מפורש – הבקשה תטופל ביחס לכל אמצעי התקשורת!

הגעת המידע

ההוצאה לאור נוקטת אמצעים שונים להגן על המידע שבמאגרי המידע שלה והבטחת תקינות השימוש בו. עם זאת חשוב לזכור שאין יכולת להקנות ודאות מלאה מפני גישה או שימוש לא מורשים במידע.

זכות עיון

זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של ההוצאה לאור. אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי ההוצאה לאור בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981.

באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו.

במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל.

פרטים לצדדים שלישיים

 • ההוצאה לאור לא תעביר ללא הסכמתך את פרטיך לשימושם של צדדים שלישיים אלא במסגרת ולצורך אספקת שירותים או מוצרים.
  • כך למשל במידה ורכשת מוצר או שירות אשר התשלום בגינו נעשה בכרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המצריך אישור או ביצוע על ידי צד שלישי – ימסרו פרטים הקשורים לכך לצד השלישי. כמו כן יתקבלו ויתווספו לפרטיך פרטים שנתקבלו מאת הצד השלישי, כגון מספר אסמכתא על ביצוע תשלום.
  • ההוצאה לאור עשויה להעביר את פרטיך לצד שלישי המספק לה שירותים (בכפוף להתחייבותו שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים) או המספק במשותף עימה שירותים ללקוחות ההוצאה לאור (בכפוף לכך שלצד השלישי מדיניות פרטיות או שהצד השלישי התחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים).
 • ההוצאה לאור לא תמכור או תשכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.

בנוסף למקרים לעיל, במקרים הבאים תהיה ההוצאה לאור רשאית להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים:

 • צו שיפוטי.
 • הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.
 • הליכים משפטיים שההוצאה לאור היא צד להם או שיש לה עניין בהם.
 • מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.
 • הגנה על אינטרס אישי כשר של ההוצאה לאור.
 • במקרה של מיזוג עם יישות משפטית אחרת או פיצול למספר יישויות משפטיות – לגופים תוצרי הפעילות הנ"ל בכפוף לכך שישתמשו במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו או למדיניות  פרטיות דומה.
 • ללשכת עורכי הדין או לגופים הקשורים לה ובלבד שישתמשו במידע בכפוף למדינות פרטיות זו או למדיניות פרטיות דומה.

שינויים במדיניות הפרטיות

ההוצאה לאור רשאית לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת שתפורסם באתר ההוצאה לאור ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בזכויותיך כפי שתהיינה עובר לשינוי, עד למועד השינוי, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה בין היתר יהיה מיידי.